Testimonials

Początkowo moja znajomość języka angielskiego ograniczała się do wybranych tekstów kilku utworów The Beatles. Przygotowanie mnie do testu umiejętności z angielskiego zajęło temu gościowi 45 dni… i zdałem.” - Paweł Potoroczyn - polski menedżer kultury, dziennikarz, publicysta, przedsiębiorca i dyplomata. Od 2008 do 2016 dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.
Learn English

Other Services:

Private instruction

Private Instruction

From absolute beginner to university professor, I have a programme that will suit you, and the experience to know how to implement it in a fun, effective way, and with no stress.


I will give you what you need to start speaking the way you want.

Overdubbing

Overdubbing

For over 8 years, I have been doing vocal recording and overdubbing in a variety of interesting jobs, such as: English e-books, teaching materials, video games, audio guides, promotional films and animated films.


And many, many others.

I offer:

  • * Individualized programs of English language intruction suited to your needs and requirements
  • * Correction of grammar and pronunciation
  • * Preparation for public speaking - meetings and presentions
  • * Preparation for business negotiations
  • * Copywriting/editing and proofreading for publication
  • * Overdubbing and vocal talent
  • * Informal conversation
  • * Travel to your location – office or home